Velkommen til Bunadstova på Dale as
 
Vårt mål er å ta vare på gamle, norske tradisjonar med bunadar. Me syr bunadar frå Sunnhordland, Nordhordland, Hardanger, Fana og Voss og vil utvida utvalet etter førespurnad og kapasitet.
 
 
 
Me ordnar alt til bunaden om ønskeleg.
Me syr både dame- og herrebunadar. 
Ta kontakt for ein bunadsprat, så hjelper me deg.
 
 
Me samarbeider med Sylvsmidja på Voss og Dale sko og har difor moglegheit til å levera komplett ferdig bunad med alt tilbehør.
Herre Bunader
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Bunadsstova på Dale Osterøy næringspark 5281 Valestrandsfossen | 55 60 39 25 | post@bunadstovapaadale.no                               Design: Netnor